The British Army in Mesopotamia [knight]
The Ottoman Endgame [McMeekin] (PB)